Začátek školního roku 2022/2023

30/08/2022
Základní škola

Školní rok bude zahájen 1. 9.2022 v 7.45. Po covidové pauze se opět sejdou všechny ročníky v tělocvičně. Po společném přivítání se žáci rozejdou do svých tříd, kde obdrží další informace od třídních učitelů. Předpokládaný konec je v 8.30.

Provoz ranní družiny v tento den bude od 6.30 do 7.30. Obědy a odpolední družina v tento den nejsou.