Zobrazit navigaci

Ceník

Cena za jeden oběd (úprava ceny oběda od 1.1. 2023):

Kategorie Cena
Mateřská škola
Žáci s odloženou školní docházkou
30 Kč
39 Kč
Základní škola - žáci do 10 let 39 Kč
Základní škola - žáci nad 10 let
41 Kč


Cena přesnídávky: 17 Kč

Cena svačiny: 11 Kč

Úhrada stravného : inkaso

Odhlašování a přihlašování obědů : denně do  7:30 hodin na telefonu +420725948493

(od 7:30 na dny následující). Neodhlášená strava propadá.