Zobrazit navigaci


ZÁPIS DĚTÍ

do Mateřské školy v Holubově k předškolnímu vzdělávání pro děti od 3 do 6 let na školní rok 2024/25 se uskuteční

ve čtvrtek 2.5.2024 od 15.00 - 17.00

v pátek 3.5.2024 od 8.00 - 10.00

Přihlášky lze vyzvednout v Mateřské škole v uvedených dnech (jinak po telef. dohodě, č.tel. 725 948 472).

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5ti let věku do 31.8.2024,

pokud ještě do MŠ nedocházejí.                                                                                                                                       

Naše školka nabízí:

- klidné rodinné prostředí (společné prožívání oslav, tradic)

- pěkné vybavení tříd a školní zahrady

- pestré akce pro děti (pohádky, hudebně – pohybové pořady, karneval,

                                        programy ekologické výuky, pravidelné návštěvy

                                        předškoláků v 1. třídě ZŠ Holubov, výlety a vycházky do okolí, zahradní slavnost s rodiči a další vzdělávací i poznávací akce)

Těšíme se na Vaší návštěvu

Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Holubově, Třísově, Krasetíně. ( k 31. 8. 2024 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky – zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením) – 4 body

Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu v Holubově, Třísově, Krasetíně – 3 body

Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu v Holubově, Třísově, Krasetíně – 2 body

Děti z nespádové oblasti dle data narození, všechny děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitele/ky školy, zástupce spolku rodičů (pokud na škole organizace působí) a zástupce zřizovatele – 1bod


Přihlédnuto bude také k tomu, zda už má dítě ve školce sourozence.


 

O nás

Jsme předškolní zařízení s celodenní péčí, kterou zajišťujeme provozem od 6.30hod – 16.15 hod.

Do naší MŠ dochází 50dětí, které jsou převážně dle věku rozděleny do dvou tříd. Školka se nachází blízko rozmanité přírody, nedaleko je les, potok, rybníček, louka. Děti využívají prostorných tříd a samostatných ložnic.

  • 1.třída menších dětí : ZAJÍČČCI
  • 2.třída starších dětí : MEDVÍDCI

Školní vzdělávací program s názvem Putování Zajíčků a Medvídků křížem krážem celým rokem vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Naším záměrem je spokojené dítě, které se bude harmonicky psychicky, fyzicky a sociálně vyvíjet v podnětném a příjemném prostředí.

Proirity naší výchovně-vzdělávací práce jsou:

  • seznamování a učení se novému na základě prožitků
  • prosociální a mezilidské vztahy
  • zdravý životní styl s dostatkem pohybu
  • zájem o přírodu a ochrana všeho živého
  • tradice oslav narozenin, svátků dětí, oslavy Vánoc, Velikonoc ….

Veškerou práci obohacujeme školními akcemi, jako jsou divadla, karneval, ekologická výuka, hudebně-pohybové programy, návštěvy ve farmě koní nebo skotu. Každým rokem jezdíme do Planetária, pořádáme výlet vlakem, navštěvujeme ZOO, místní hasiče apod. S předškoláky pravidelně měsíčně docházíme do1 .třídy ZŠ v Holubově, kde mohou sledovat výuku bývalých kamarádů a lépe se adaptovat na změnu mezi školkou a školou.

Děti se mohou dostatečně pohybově vyžít na školní zahradě, která je vybavena novou dřevěnou sestavou (skluzavka, pavučina, šplhadlo, přelézačky , tabule na kreslení). Na zahradě kromě altánu s hračkami jsou pro tvoření s přírodninami a pískem dvě pískoviště. K další zábavě slouží 4 houpačky a 2 kolotoče.

Školní stravování se řídí spotřebním košem (normami), které stanovují hodnoty dle platné vyhlášky o školním stravování. Naše MŠ disponuje vlastní kuchyní, což je velkou výhodou, protože děti dostávají čerstvě uvařená jídla. Jídelníček je sestavován na celý týden, děti dostávají dostatečné množství ovoce a zeleniny. Paní kuchařky zařazují prvky zdravé výživy jako např.pohankové kroupy do polévek, mořské ryby, klíčenou čočku, zeleninové saláty, celozrnné pečivo, ovocené nápoje aj.