Zobrazit navigaci

O nás

Jsme předškolní zařízení s celodenní péčí, kterou zajišťujeme provozem od 6.30hod – 16.15 hod.

Do naší MŠ dochází 50dětí, které jsou převážně dle věku rozděleny do dvou tříd. Školka se nachází blízko rozmanité přírody, nedaleko je les, potok, rybníček, louka. Děti využívají prostorných tříd a samostatných ložnic.

  • 1.třída menších dětí : ZAJÍČČCI
  • 2.třída starších dětí : MEDVÍDCI

Školní vzdělávací program s názvem Putování Zajíčků a Medvídků křížem krážem celým rokem vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Naším záměrem je spokojené dítě, které se bude harmonicky psychicky, fyzicky a sociálně vyvíjet v podnětném a příjemném prostředí.

Proirity naší výchovně-vzdělávací práce jsou:

  • seznamování a učení se novému na základě prožitků
  • prosociální a mezilidské vztahy
  • zdravý životní styl s dostatkem pohybu
  • zájem o přírodu a ochrana všeho živého
  • tradice oslav narozenin, svátků dětí, oslavy Vánoc, Velikonoc ….

Veškerou práci obohacujeme školními akcemi, jako jsou divadla, karneval, ekologická výuka, hudebně-pohybové programy, návštěvy ve farmě koní nebo skotu. Každým rokem jezdíme do Planetária, pořádáme výlet vlakem, navštěvujeme ZOO, místní hasiče apod. S předškoláky pravidelně měsíčně docházíme do1 .třídy ZŠ v Holubově, kde mohou sledovat výuku bývalých kamarádů a lépe se adaptovat na změnu mezi školkou a školou.

Děti se mohou dostatečně pohybově vyžít na školní zahradě, která je vybavena novou dřevěnou sestavou (skluzavka, pavučina, šplhadlo, přelézačky , tabule na kreslení). Na zahradě kromě altánu s hračkami jsou pro tvoření s přírodninami a pískem dvě pískoviště. K další zábavě slouží 4 houpačky a 2 kolotoče.

Školní stravování se řídí spotřebním košem (normami), které stanovují hodnoty dle platné vyhlášky o školním stravování. Naše MŠ disponuje vlastní kuchyní, což je velkou výhodou, protože děti dostávají čerstvě uvařená jídla. Jídelníček je sestavován na celý týden, děti dostávají dostatečné množství ovoce a zeleniny. Paní kuchařky zařazují prvky zdravé výživy jako např.pohankové kroupy do polévek, mořské ryby, klíčenou čočku, zeleninové saláty, celozrnné pečivo, ovocené nápoje aj.