Zobrazit navigaci

Školní akce

20. 9. - návštěva grafitového dolu v Českém Krumlově (1. - 5. ročník)

28. 11. - návštěva Městského divadla v Českém Krumlově (Pohádka o Kačence a raráškovi)

Plánované akce školy  2022/2023

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Světový den zvířat
 • Čertovská škola
 • Světýlkový průvod
 • Plavání
 • Den vody
 • Den Země
 • Ukliďme Česko
 • Vycházky do přírody
 • Dětský den
 • Školní výlet
 • Vítání občánků
 • Výtvarné soutěže
 • Dopravní výchova - dopravní hřiště
 • Návštěva kina
 • Besedy o přírodě
 • Beseda s Policií ČR
 • Výukové programy ve spolupráci s ekologickými organizacemi
 • Matematická soutěž "Klokan"
 • Noc s Andersenem
 • Projekt Recyklohraní
 • Rozloučení se školním rokem