Zápis do 1. ročníku na školní rok 2023/2024

01/03/2023
Základní škola

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku na školní rok 2023/2024 proběhne ve škole ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 13.00 do 16.30.

K zápisu se dostaví děti, které do sáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odloženou školní docházkou. Děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 12. 2023 se mohou dostavit k zápisu, pokud jsou duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci doloží vyjádření školského poradenského zařízení.

K zápisu do 1. ročníku přineste s sebou:

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (lze obdržet a vyplnit na místě ve škole)
 • vyplněný zápisní lístek (lze obdržet a vyplnit na místě ve škole)
 • rodný list dítěte (k nahlédnutí)/u cizinců pas dítěte
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
 • občanský průkaz

Při žádosti o odklad povinné školní docházky doneste:

 • vyplněnou žádost o odklad školní docházky
 • vyplněný zápisní list   (lze obdržet a vyplnit na místě ve škole)
 • rodný list (k nahlédnutí)/ u cizinců pas
 • vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře
 • občanský průkaz

Kritéria pro přijetí:

 • Žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti obce Holubov (Holubov, Třísov, Krásetín) a mají již v ZŠ Holubov sourozence - 4 body
 • Žáci s místem trvalého pobytu ze spádové oblasti obce Holubov (Holubov, Třísov, Krásetín) - 3 body
 • Žáci z jiného obvodu, kteří mají již v ZŠ Holubov sourozence - 2 body

 • Žáci z jiného obvodu - 1 bod

  Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude do 30 dnů od konání zápisu vyvěšen seznam registračních čísel přijatých žáků.
  V případě dotazů volejte na telefonní číslo 725 947 708 nebo pište na e-mail zsholubov@seznam.cz.